LNK WiFi modulinstallation
LNK WiFi modulinstallation
App: Grundläggande funktioner
App: Avancerade funktioner
LNK WiFi modul snabbstartsguide LNK WiFi modul snabbstartsguide
ESP-Me styrenhet användarguide ESP-Me styrenhet användarguide
ESP-RZXe snabbstartsguide ESP-RZXe snabbstartsguide

Väder

Vädret som visas stämmer inte överens med där jag är. Vad kan orsaka detta?

Vädret i appen baseras på det postnummer som timern är inställd för. Om du angav postnumret felaktigt eller om du för närvarande befinner dig inom ett postnummer som är annorlunda än det för timern så kan vädret visa vad du förväntar dig. Du kan kontrollera vilket postnummer som timern är inställd på genom att trycka på styrenhetskortet > inställningar i nedre högra > styrenhetsinformation.

Min väderinfo säger “inte tillgänglig”. Betyder det att min styrenhet inte fungerar eller är ansluten?

Styrenheten tar in väderinfo från servern för det angivna postnumret på regelbunden basis, men det kan vara så att den inte har gjort så nyligen om du får meddelandet “inte tillgänglig” för väder. Om styrenheten är ansluten med en stark signal till WiFi-nätverket och WiFi-nätverket har en internetleverantör så bör vädret vara tillgänglig inom 24–28 timmar.

** Satellit internetleverantörer tillåter inte alltid stöd av väderinfo till timern.

Notiser

Hur aktiverar jag notiser?

För att aktivera notiser, gå först till inställningar på Rain Birds mobila app (redskapsikonen i övre vänstra hörnet). När i app-inställningarna, aktivera globala notiser. Navigera sedan in i timer-kortet. När ansluten, välj inställningar i verktygsfältet längst ned. Expandera notis-väljaren och aktivera varje meddelande som du skulle vilja ta emot för denna timer.

Vad betyder notiserna?

WiFi omstart – Ett meddelande kommer att skickas om styrenheten förlorar ström eller om WiFi modulen återställs.

Datum/tid fel – Ett meddelande kommer att skickas om styrenhetens datum och tid verkar vara felaktiga.

Kortsluten magnetspole upptäckt – Ett meddelande kommer att skickas om styrenheten kan känna av en kortsluten magnetspole på en ansluten ventil.

Styrenheten upplevde WiFi-urkoppling – Ett meddelande kommer att skickas om styrenheten har anslutits korrekt till en WiFi-router och upplever frånkoppling. Notiserna kommer också att ange om WiFi-signalstyrkan är stark eller svag. Om signalstyrkan är svag betyder det vanligtvis handkontrollen är vid kanten av WiFi-räckvidden på hemmets WiFi-router.

Systemåtkomst AP läge via lokalt knapptryck – Ett meddelande kommer att skickas om WiFi modulen har tillstatts i AP/Hotspot läget lokalt på styrenheten.

Automatiska säsongsjusteringar tillämpad – Ett meddelande kommer att skickas om styrenheten mottar ett uppdaterat säsongsjusteringsvärde från Rain Bird servern utifrån det programmerade postnumrets väderomslag

Frysvarning – Ett meddelande kommer att skickas om servern indikerar låga temperaturen på dagen som är under 35 grader Fahrenheit.

Bevattningen färdigställd – Ett meddelande kommer att skickas när en bevattning är klar. Meddelandet kommer att innehålla antalet minuter av bevattning samt datum och tid när händelsen var slutförd.

WiFi Anslutning

Vad gör jag om jag inte har ett 2.4 GHz nätverk som är tillgängligt?

Branschstandard för majoriteten av WiFi-routertillverkare upprätthåller kapacitet att ansluta till ett 2.4 GHz nätverk direkt vid uppstart av routern. Om routern har förmåga för både 2.4 och 5 GHz så kommer detta att vara synlig för flesta routrar i WiFi-nätverkets (SSID) namn. Suffixet för nätverksnamnet bör ange om det är 2.4 eller 5 GHz.

I händelse att ett 2.4 GHz nätverk inte är tillgängligt i din lista över valbara nätverk, vänligen hänvisa till din routers manual eller IT-specialist för ytterligare information.

Min WiFi-signalstyrka är stark, jag har valt mitt WiFi nätverk från listan och jag har angett rätt lösenord men den ansluter inte.

Kontrollera att lösenordet har angetts med rätt små eller stora bokstäver. Det finns en omkopplare för att se det angivna lösenordet som kan användas för att verifiera detta.

Under WiFi-installationen får jag ett felmeddelande: “Vänligen anslut till styrenhetens AP”

Den mobila enheten är inte längre ansluten till Rain Birds nätverk. Återgå till WiFi-mobilinställningar och återanslut till Rain Birds nätverk. Gå sedan tillbaka till Rain Bird appen och kontrollera WiFi-namnet och lösenord och tryck på “NÄSTA”.

Vad är räckvidden för LNK WiFi modulens trådlösa signal?

Följande tabell visar den typiska förväntade operativa räckvidden, vilken är beroende på anslutningsläget:

Läge Inomhus (fot)
802.11b 115
802.11g 125
802.11n 230

** WiFi räckvidden kan påverkas av material i sökvägen, särskilt täta material.

Vad kan jag göra om jag inte kan se LNK WiFi modulens trådlösa nätverk?

Kontrollera först att du är inom väl räckhåll från styrenheten. Om du står bredvid styrenheten och du fortfarande inte ser LNK WiFi modulens trådlösa nätverk, säkerställ att LNK WiFi modulens statusindikator växlar mellan rött och grönt. Om sådant inte är fallet, tryck på LNK WiFi modulknappen i en sekund.

När LNK WiFi modulen växlar mellan rött och grönt, scanna åter efter nätverket. Om detta inte löser situationen, vänligen inaktivera och återaktivera WiFi på din smarta enhet, eftersom smarta enheter som söker efter WiFi-nätverk ibland behöver uppdateras.

Kan min telefon ha åtgång till styrenheten om det inte finns något internet i mitt trådlösa nätverk?

Ja. Detta system kräver inte internet för att låta appen prata med styrenheten, om styrenheten och den smarta enheten som kör Rain Bird appen är på samma WiFi-nätverk. Det finns dock vissa funktioner (såsom automatiska dagliga säsongsjusteringar och meddelanden som kommer från Rain Bird servern) som inte kommer att fungera såvida inte en internet-anslutning finns tillgänglig.

Varför håller sig inte LNK WiFi modulen uppkopplad till mitt WiFi-nätverk?

Detta är troligtvis på grund av att styrenheten är vid utkanten av WiFi-signalen som sänds från ditt hems WiFi-router. Det bästa sättet att kontrollera detta på är att öppna Rain Birds mobila app när den är ansluten och välja styrenheten från listan över tillgängliga styrenheter.

När du är inuti den utökade vyn för styrenheten så kan du välja fliken med ikonen som visar en WiFi-signal. Om indikatorn för signalstyrkan har väldigt få barer så bekräftar det att styrenheten ligger i utkanten av WiFi-räckvidden. Om möjligt, flytta styrenheten närmare till WiFi-routern. Om detta inte är möjligt på grund av ledningar eller dess läge utomhus så är det nästa bästa alternativet att försöka flytta din WiFi-router närmare styrenheten.

Om styrenheten inte kan kommunicera med din hemma WiFi-router alls, placera LNK WiFi modulen i AP-läge och anslut din mobila enhet direkt till LNK WiFi modulens AP-signal (Nätverks namn: “RainBirdXXXXXX” där XXXXXX är de sista 6 siffrorna i LNK WiFi modulens serienummer som finns på baksidan av enheten).

Jag har en styrenhet på utsidan av mitt hem och jag kan inte få anslutningen till min Rain Bird LNK WiFi modul att fungera. Mitt WiFi-nätverk ansluter till min telefon. Vad kan jag göra?

Vissa bostäder, särskilt de med tegelväggar, har mycket dålig WiFi-signal utanför hemmet. Testa att flytta routern och timern närmare varandra, eller lägg till en trådlös signal repeater (kallas även booster eller räckviddsförlängare).

Varför kan inte jag komma åt eller hitta min styrenhet när jag inte är på mitt lokala trådlösa nätverk hemma?

Detta kan orsakas av en av flera anledningar:

 1. LNK WiFi modulen inte är korrekt ansluten till en internetanslutning inom ditt hems WiFi-nätverk, eller
 2. LNK WiFi modulen kan inte upprätta en anslutning med Rain Bird servern, eller
 3. den mobila enhetens Rain Bird app och din styrenhets lösenord matchar inte.
Visa alla

Säkerhet

Vad är “styrenhetslösenordet” och vad används det för?

Detta lösenord kan ändras när som helst för styrenheten då ansluten i hotspot-läge. Styrenhetens lösenord ger säkerhet för åtkomst till styrenheten från Rain Bird appen. Säkerheten sträcker sig till styrenheten på din personliga enhet eller om du har delat styrenhetstimern med någon annan användare, såsom din trädgårdsarbetare eller bevattningsentreprenör.

Felmeddelanden

Styrenheten är upptagen

Om du får detta meddelande när du försöker ansluta till styrenheten så innebär detta att en annan smart enhet för nuvarande har tillgång till enheten. Endast en mobil enhet åt gången kan fjärransluta till styrenheten.

Manuell time out

Time out för att upprätta kommunikation till styrenheten. Det skedde försök att ansluta till styrenheten, men styrenheten svarade dock inte inom förväntad tid. Försök igen, eftersom orsaken till detta i de flesta fallen är överbelastade nätverksanslutningar.

Styrenhet missmatch

Detta felmeddelandet visas om LNK WiFi modulen har flyttats från en styrenhet modelltyp (t. ex ESP-ME) till en annan modell typ (t. ex ESP-TM2) och du försöker kommunicera med den nya styrenhetstypen genom att använda föregående styrenhetskort (länkad till föregående modell) i mobilappen.

Om du flyttar LNK WiFi modulen till en ny styrenhetstyp så kommer du behöva ta bort det första styrenhetskortet kopplat till den första styrenhetstypen och sedan gå igenom installationsprocessen igen för att förbinda LNK WiFi modulen med den nya styrenhetstypen.

Lockout

Det krypterade lösenordet i Rain Bird mobilappen för denna styrenhet matchar inte det krypterade lösenordet i LNK WiFi modulen och användaren försökte ansluta med fel lösenord mer än 3 gånger. Detta låser fjärransluten tillgång till styrenheten i 15 minuter.

Visa alla

Installationsfrågor

Vilka mobila enheter fungerar med LNK WiFi modulen?

Apple iOS version 8 eller högre, Android enheter 4.4 (KitKat) eller senare.

What wireless networks does the LNK WiFi Module work with?

2.4 GHz 802.11b/g/n channels. Does not support 5 GHz networks.

Hur installerar jag min nya LNK WiFi modulprodukt och mobilapp?

 1. Sätt i LNK WiFi modulen i tillbehörsporten på kompatibla styrenhetsmodeller.
 2. Verifiera att LNK WiFi modulen blinkar omväxlande rött och grönt. Om sådant inte är fallet, tryck på knappen på WiFi modulen i 1 sekund.
 3. Starta Rain Bird appen och tryck på knappen lägg till styrenhet. Följ anvisningarna i appen för att sätta upp WiFi-anslutning till Rain Bird styrenheten.
 4. Testa styrenheten genom att sätta på vattning på timern och via Rain Bird appen.

För mer detaljerade instruktioner, titta på videor och handböcker som finns överst på support sidan.

Installation

Kan jag installera denna produkt på egen hand eller behöver jag en professionell entreprenör?

En hem- eller företagsägare kan installera denna enhet med lite eller ingen hjälp. Om du upptäcker att du behöver hjälp, var vänlig kontakta din lokala Rain Bird-representant.

Hur lätt är det att installera LNK WiFi modulen?

Rain Bird mobilapplikationen är intuitiv och erbjuder ett menystyrt förhållningssätt för att installera Rain Bird LNK WiFi modulen. Om du stöter på något problem under installationen, vänligen kontakta din lokala Rain Bird-representant.

Vad heter “Rain Bird” nätverket som finns synligt som ett tillgängligt nätverk från min enhet?

RainbirdXXXXX nätverket är den interna WiFi åtkomstpunkt (hotspot) för LNK WiFi modulen.

Den här anslutningsmetoden kan användas antingen för den inledande installationen eller för enkel fjärråtkomst till en styrenhet. Denna metod möjliggör enkel fjärråtkomst för att driva ditt system eller göra ändringar i systemschemat men kommer inte att tillåta åtkomst till funktioner som notiser, väderdata eller daglig automatiska säsongsjusteringar.

Vad representerar de olika LED lampsekvenserna på LNK WiFi modulen?

Sekvens: Rött följt av tre snabba gröna blinkningar.
Åtgärd: Modul har startats upp och har autentiserats med Rain Bird styrenheten.

Sekvens: Alternerande rött och grönt blinkande.
Åtgärd: Modul är påslagen och sänder sin WiFi-åtkomstpunkt (hotspot).

Sekvens: Rött blinkande.
Åtgärd: Modul är påslagen men inte är ansluten till ett lokalt WiFi-nätverk.

Sekvens: Rött blinkande följt av fem snabba gröna blinkningar.
Åtgärd: Modul har anslutits till ett lokalt WiFi-nätverk.

Sekvens: Grönt blinkande.
Åtgärd: Modul är påslagen och är ansluten till ett lokalt WiFi-nätverk.

Visa alla

Behöver jag WiFi för att använda denna produkt

Behöver jag WiFi i mitt hem eller företag för använda Rain Bird LNK WiFi modulen?

Du behöver inte WiFi i ditt hem eller företag för att använda Rain Bird LNK WiFi modulen. Dock kommer du inte att kunna använda en del av produktens funktioner utan WiFi, såsom notiser, väderdata eller dagliga automatiska säsongsjusteringar. Du kommer bara att kunna ansluta till styrenheten för att göra schema och inställningsförändringar för styrenheten eller driva ditt system manuellt från Rain Bird appen i hotspot-läge.

Vad är hotspot-läge?

Hotspot-läge är ett enkelt fjärråtkomstläge till styrenheten genom Rain Bird appen. För att använda denna produkt i hotspot-läge utan att programmera LNK WiFi modulen till ett lokalt WiFi-nätverk så gör du följande:

 1.  Tryck på knappen på LNK WiFi modulen och observera att LED mönstret alternerar rött och grönt.
 2.  Öppna din mobila enhets WiFi-anslutningsmeny och anslut till Rain Bird nätverket.
 3. Öppna Rain Bird appen och anslut till din styrenhet. Om du inte har installerat en styrenhet, vänligen se “snabbstart”-delen av denna FAQ eller snabbstartsguiden som medföljer produkten.

Routrar som är kompatibla

Vilka routrar är LNK WiFi modulen kompatibla med?

LNK WiFi modulen är endast kompatibel med 2.4 GHz WiFi routernätverk. Denna produkt är inte kompatibel med 5 GHz WiFi routernätverk.

Hur vet jag om det nätverk som jag försöker programmera LNK WiFi modulen till är ett 2.4 GHz WiFi nätverk?

När du ska välja ett tillgängligt nätverk vid inställning av styrenheten i Rain Bird appen så är det bara 2.4 GHz nätverk som finns inom räckvidd till styrenheten som finns som tillgängliga nätverk att välja från.

Personlig information

Vart lagras min WiFi-nätverksinformation?

Dina personliga WiFi-autentiseringsuppgifter lagras endast i Rain Bird LNK WiFi modulen så att den kan ansluta till ditt nätverk.

Autentiseringsuppgifterna i Rain Bird appen maskeras med “***” för din säkerhet. Dessa är “skrivskyddade”. Om du försöker radera en karaktär på WiFi lösenordet så raderas hela det maskerade lösenordet.

Programmering

Vad gör automatisk säsongsjustering?

Automatisk säsongsjustering tillåter Rain Bird servern att hålla reda på lokala väderförhållanden baserat på det programmerade postnumret. Rain Bird servern kommer att beräkna en daglig evapotranspiration (ET)-sats för varje postnummer och översätta den till ett lämpligt säsongsjusterat värde. Säsongsjusteringsvärdet skickas sedan till varje timer i det postnumret. Detta görs varje dag för att säkerställa att vattningsvaraktigheten ökas eller minskas utefter lokala väderomslag. Det är viktigt om du använder denna funktion att vattningsschemat bygger på den hetaste/torraste tiden på året.

Måste jag använda Rain Bird appen för att programmera styrenheten?

Om du inte har din mobila enhet händig, eller om dina händer är smutsiga och du inte vill använda den så kan du alltid programmera styrenheten via timerns frontpanel.

Varför kör min styrenhet igenom alla mina zoner, stannar för att sedan börja om från början igen?

Anledningen till varför styrenheten kör igen är på grund av att du har ytterligare starttider schemalagda nära den första starttiden. Dubbelkolla alla dina start- och körtider. Om du har körtider som har en vattningstid som är längre än tiden mellan starttiderna, så kan vattningsprogrammet börja omedelbart igen.

Varför vattnar inte min styrenhet efter körtiderna som jag har ställt in zonerna för?

Exempel: Jag ställde in 10 minuter per station och istället så vattnar den 5 minuter per station.

Detta kan bero på säsongsjusteringsinställningen. Kontrollera inställningen i Rain Bird mobilappen eller på styrenheten. Om säsongsjusteringarna är inställda för -50% när körtiden är 10 minuter så kommer det bara vattnas 5 minuter per zon.

Varför fortsätter min styrenhet att vattna även efter att jag stängt av den?

Om din styrenhet är avstängd och vatten försätter att rinna så finns det ett problem med 1 eller alla ventilerna. När detta händer så kan det vara nödvändigt att rengöra eller byta ut en ventil eller att kalla till en entreprenör.

Jag vill ta bort en styrenhet från min app. När jag klickar på ikonen ta bort (papperskorgen) så försvinner inte timerkortet. Hur kan jag åtgärda detta?

Kontrollera att den mobila enheten inte är ansluten till en annan Rain Bird styrenhet i hotspot-läge. Om den är, koppla från och försök att ta bort den andra styrenheten. Detta bör lösa problemet.

Hur programmerar jag min styrenhet med Rain Bird appen?

När styrenheten är tillagd i Rain Bird appen så kommer ett “styrenhetskort” visas på mobilappens startsida. Tryck på bilden av styrenhetsmodellen inom detta kort att få tillgång till styrenheten. Tryck på “pen”-ikonen inom styrenhetens befintliga programkort för att redigera befintliga bevattningsprogram. Tryck på ikonen “+/- PGM” längst ned till vänster på skärmen för att skapa ett nytt bevattningsprogram.

 

Vänligen se vår grundläggande funktionsvideo för vidare instruktion.

Visa alla

Produktfrågor

Vad gör denna produkt?

Produkten ger ett trådlöst alternativ för hantering av din bevattningsstyrenhet och bevattningsfunktioner från din mobila enhet genom att använda ditt eget trådlösa nätverk. När enheten är ansluten så kommer du att kunna utföra alla funktionerna från Rain Bird appen, som du normalt skulle utföra på styrenheten.

Det kan hända att vissa funktioner och kapaciteter inte finns i appen vid denna tidpunkt. Vissa funktioner och kapaciteter kanske inte är tillgängliga om LNK WiFi modulen inte programmerats till ditt hems WiFi nätverk.

Finns det ett inbyggt backupschema för den här produkten?

Alla Rain Bird styrenheter innehåller ett icke labilt internminne. Styrenhetens schema, oavsett programmerat på styrenheten eller via mobilappen Rain Bird, finns lagrat i styrenhetens icke labila minne ifall av strömavbrott eller oväntade återställningar av styrenheten.

Hur många zoner kan jag ansluta till och hantera med Rain Bird mobilappen för Android eller Apples mobila enheter?

Rain Bird mobilappen är kapabel att hantera och övervaka alla tillgängliga zoner som i dagsläget finns tillgängliga i din befintliga styrenhet. Rain Bird mobilappen är också kapabel att hantera flera styrenheter på olika platser från samma app.

ESP-TM2: max 12 zoner, beroende på modell

ESP-Me: max 22 zoner

Stöder denna produkt en kombination av torv, låg volym dropp, vegetabiliska trädgårdszoner, etc.?

Ja, denna produkt kan stödja alla kombinationer av zoner som konfigurerats för specifik bevattning. Denna produkt är just nu inte kompatibel med landskapsbelysningszoner.

Kan jag använda en regnsensor med min styrenhet?

Ja. Alla Rain Bird styrenheter har terminaler för en regnsensor. Ta bort den gula kabeln från terminalerna märkt “SENS”. Anslut båda regnsensorns sladdar till regnsensorterminalerna enligt regnsensortillverkarens anvisningar.

Varför vattnade min styrenhet efter att vi hade en rejäl regnstorm om jag har en regnsensor ansluten?

Din regnsensor kanske inte fungerar av följande skäl:

 1. Din regnsensor kan befinna sig i ett område där den inte utsätts för regn OCH/ELLER
 2. Kontrollera att regnsensorn är inställd på aktiv (inte bypass) i Rain Bird mobilappen.

Kommer min app och styrenhet någonsin bli osynkade?

Varje gång som en mobil enhet kommunicerar med en Rain Bird styrenhet så kommer den mobila applikationen fråga timern för alla dess mest uppdaterade inställningar och visa dem i mobilapplikationen. När appen stängs genom att trycka på “klar” sparas eventuella ändringar i appen till styrenheten. Om ändringar görs på styrenheten när den mobila applikationen är öppen, så återspeglas ändringarna nästa gång appen öppnas.

Kan jag ansluta till min Rain Bird WiFi styrenhet via en Ethernet-kabel?

Denna styrenhet kan endast anslutas till ett lokalt nätverk via WiFi.

Är det möjligt för mig att komma åt min styrenhet via en stationär dator?

Nej. Just nu så kan Rain Bird LNK WiFi-aktiverade styrenheter endast nås via styrenhetens panel och via Rain Bird appen för iOS- och Android-enheter.

Är min styrenhet kompatibel med andra enheter för hemautomatisering?

Denna enhet är i nuläget inte kompatibel med något hemautomationssystem.

Visa alla

Routerförändringar

Kommer min Rain Bird LNK WiFi modul någonsin behövas återanslutas av någon anledning?

Om du utför en enkel routeruppgradering eller ändrar din internetleverantör så kan du behöva återansluta din Rain Bird LNK WiFi modul. (Se “routerförändringar” eller “ändra internetleverantör”)

Ändra internetleverantör

Vad händer om jag ändrar min internetleverantör?

Om du ändrar din internetleverantör så bör du inte se någon förändring i din förmåga att hantera styrenheten inifrån eller utanför hemmets WiFi-nätverk, så länge som dina routerinställningar inte har ändrats.

** Detta gäller inte för satellitinternetleverantörer vid denna tid. Om du väljer att använda en satellitinternetleverantör så kan du potentiellt förlora tillgång till styrenheten utanför ditt hems WiFi-nätverk.

Kommer min LNK WiFi modul någonsin behövas återprogrammeras av någon anledning?

Om du utför en enkel routeruppgradering eller om du ändra din internetleverantör så kan du behöva återprogrammera din Rain Bird LNK WiFi modul. (Se “routerförändringar” eller “ändra internetleverantör”)

Hur uppdaterar jag mitt WiFi-namn och lösenord när jag ändrat min router?

Din app och LNK WiFi modul måste anslutas i hotspot-läge. (Se hotspot-läge FAQ)

Tryck på styrenhetskortet och tryck sedan på inställningsikonen i det nedre högra hörnet. Tryck på WiFi-inställningar. WiFi namnet (SSID) och lösenordet kan återställas här. Glöm inte att trycka på “klar” när du är färdig.

Gästnätverk

Kan jag använda ett gäst (oskyddat) WiFi-nätverk för att hantera denna produkt?

Du kan använda alla sorters WiFi-nätverksanslutningar, gäst eller andra, så länge de är anslutna till internet och är 2.4 GHz WiFi-nätverk. Rain Bird LNK WiFi modulen kommer inte att ansluta till 5 GHz WiFi nätverk.

* Internetanslutning krävs till Rain Bird för att tillhandahålla firmware-uppdateringar till din Rain Bird LNK WiFi modul för att ytterligare säkerställa produktens stabilitet.

 * Internetanslutning krävs för att få tillgång till styrenheten utanför ditt lokala WiFi nätverk.